top of page

"ਵਰਚੁਅਲ" ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਕ ਸਥਿਤੀ (ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ)

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੈਡੀਏਟਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ.

ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ.

ਆਪਣੀ ਸੀਵੀ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨ@ਮੀਡੀਏਟਗੁਰੂ.ਕਾੱਮ ਭੇਜ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ.
ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੰਟਰਵਿ. ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ.

ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ,
ਟੀਮ ਮੇਡੀਏਟ ਗੁਰੂ

“Virtual”_Administrative_Assistant_P
bottom of page